Văn Đệ Nhất Vương cô

Hoa hải đường đệ nhất vương cô
Đất hạc hương  là đất trâm oanh
Kim chi ngọc diệp rành rành
Thái sư nhất phẩm quyền hành ai hay
Trên phủ tía quyền tuân tiên nữ
Xuống hồng trần phụng sứ thánh quân
Cành vàng lá ngọc thanh tân
Giáng sinh gặp lúc nhà trần trung hưng

Ngoài chin bệ quân vương giáng chỉ
Đệ nhất nương thần nữ tiên cung
Càn khôn 2 vị chính trung
Sân rồng được sạch lầu rồng ngày nay

Trên tấu đối ba tòa soi sét
Vương cô đều vạn phép uy linh
Muôn người bách bệnh tan tành
Nam sinh thanh tú nữ lành phương phi

Thét một tiếng tà tinh chốn lủi
Phép vương cô dũng mãnh tài cao
Tang hình biến tướng trăm chiều
Trừ tà sát quỷ phép càng thần thông
 
Vương cô tỏ mặt anh hung
Mở đường con cháu lạc hồng bước lên
Lời vàng phán ngọc truyền ra
Tấm nhuần cây cỏ muôn đời mai sau

Phượng hoàng vỗ cánh lên mây
Phất cờ nương tử tung bay long thành
Oai linh như giục thế gian
Non sông nặng gánh trao tay bạn hiền

Các miền đệ tử xa gần
Đêm ngày vọng bái đèn hương khẩn cầu
Lộc tài đôi chữ kiêm thu
Hương thơm một triện long thành kính dâng

Vương cô giáng phúc lưu ân
Năm canh quỳ trước lô hương khẩn cầu
Sớm khuya tam chắp khấu đầu
Ngàn năm hưởng lộc thiên xuân thọ trường
Lòng thành vọng bái vương cô

Advertisements

About chú tễu

Văn hóa dân gian Việt nam
This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s