Cửu Trùng Thánh Mẫu Văn

Vận bốn mùa âm dương tuyết thảo
Lòng chí thành cầu đảo(cầu)bình an
Đăng trà quả thực dâng lên
Long tin thỉnh đức chúa tin cửu trùng
Ngự trung cung cửu tiêu chính vị

Ở trên trời sửa trị bốn phương
Lòng chầu trong sáng như gương
Thàn thồn biến hóa sửa sang cõi đời
Mặt hoa mày liễu tốt tươi
Hình dung yểu điệu miệng cười như hoa
Lưng ong tóc phường rà rà
Áo xông hương xạ hài hoa chân giày
Cửu trùng ngự chín tầng mây
Quản cai các bộ tiên nay thượng đình
Có phen chầu mặc áo xanh
Ngự chơi đông điệu đàn tranh quyển trầm
Dập dìu hầu hạ dư trăm
Kẻ nâng túi vóc, người cầm trùng xông
Áo xanh thay đổi áo hồng
(Cõi)Nam chính ngự ngai rồng đinh đang
Tay đeo trăm chuối hạt vàng
(Miệng)cười trăm thức vẻ vang hay là
Ngự thôi chầu mới ban ra
Áo thắm quạt trà ngự tới Tây cũng
Bầu trời cánh ấy đứng trông
Trành sinh tiên dược tiếng dâng tức thì
Lại sai bát bộ tiên phi
Tinh kỳ thẳng trỏ kéo đi dần dần
Đồn rằng cung bắc thanh tân
Có bát thanh thủy tẩy trần bui bay
Chầu liền ngự tới một khi
Màn mây trướng phủ khắp kỳ chân tay
Cô hầu sửa túi nâng khăn
Hương hoa phắn sắp đầy ngăn hộp cừ
Lược nhà chúa lấy chải đầu
Áo vàng Mẫu mặc quạt tàu cầm tay
Áo vàng chỉ phất như bay
Xe loan giá ngự ngự rày trung cung
Thấy người hạ giưới có lòng
Nén hương thấu đến cửu trùng thiên thai
Đằng vân giá vú một thôi
Thiên đình phút đã xuống chơi dương đình.
Ba nghìn thế giưới cảnh thanh
Đâu dâu là thẳng chí lòng tin.
Tiểu tôi lòng thực thảo hiền
Lễ tuy bất túc kính thành hữu dư
Lậy chầu xin giáng phúc cho
Từ rày đệ tử gầm no khang trù
Tứ thới bát tiết vô ngu
Chư tai hạn ách tống đưa hải ngoài
Chữ rằng:”Thiện giả thiện lai”
(Đệ) tử cầu tài tài đâó tại gia.
Thờ Phật thờ Thánh trên tòa
(Ban)cho bốn chữ vinh hoa thọ trường.

Ảnh : Nam Khánh

Chép lời : Mantico

Advertisements

About chú tễu

Văn hóa dân gian Việt nam
This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s