Múa lên đồng và âm nhạc Chầu văn

Một đặc điểm thường ảnh hưởng đến cấu trúc của tiết tấu , giai điệu , câu đoạn của hát văn là là sự kết hợp chặt chẽ giữa hát và múa . Nếu ở người Việt ,  nói chung hình thức múa thường ít phát triển , thì riêng trong hát văn , do các sinh hoạt tín ngưỡng , loại hình múa lại khá phát triển . Với mỗi loại hình múa , có một điệu hát khác nhau , phù hợp với tính chất và tiết tấu của loại múa đó

Ví dụ :

– Múa đao kiếm , chùy dùng điệu hát dồn , lưu thủy ( nhịp ba ) , trống và thanh la

– Múa hèo : Dùng điệu lưu thủy , hát bỏ bộ , nhịp một

– Múa sư tử ( giá cậu ) : dùng trống sư tử, hát bỏ bộ nhịp một theo trống

– Múa võ , khăn : Thường là nhạc lưu thủy

– Múa mồi : Thường dùng điệu xá thượng , xá dây lệch

– Múa dệt gấm : Điệu bỏ bộ nhịp một

– Múa hái hoa : Điệu xá

– Múa quạt , ngâm thơ : Điệu bỉ thơ , bỏ bộ cửa đình

Âm nhạc hát văn khi kết hợp với mua cũng tuân theo những quy định nghiêm ngặt

Các giá hàng quan lớn , khi múa ( kiếm , múa đao , múa cờ …) thường được dùng các điệu lưu thủy , phú dồn ( Tốc độ tùy thuộc vào người múa )

Ở các hàng ông Hoàng , giá cậu … Khi múa thường được dùng điệu lưu thủy , nhịp một , , bỏ bộ , thơ , bỉ …

Ở các giá hàng cô , khi múa ( múa chèo đò , múa dệt gấm , múa quạt , múa khăn , múa tay hoa ) thường được dùng các điệu nhịp một , bỏ bộ …

Ở các giá Chầu bà , các giá cô miền thượng ( múa mồi , múa quạt , chèo đò , hái hoa ) , thường được dùng các điệu xá thượng

Hình ảnh : Cậu Trung ( Đền Linh long Vương )

Bài viết : http://hatvan.vn/

Advertisements

About chú tễu

Văn hóa dân gian Việt nam
This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s