Tuất bần tiện ca

Bản văn được dùng khuyên giúp đỡ người nghèo khó của Cúc Hoa công chúa

Trăm năm trăm cõi bể dâu
Giầu nghèo ai đã chắc đâu mà lường
ở đời chớ cậy giầu sang
Mà ta bỏ kẻ nhỡ nhàng sao nên
Trong nhà có gạo có tiền
Phải nên khi khó khi hèn giúp nhau
Chưa ai ba họ cùng giầu
Chưa ai nghèo khó đến đâu ba đời
Chẳng qua của cũng của trời
Mà ta chật gióng để người gieo neo
Nên đỡ khó nên giúp người nghèo
Cho vay kẻ ít người nhiều là hơn
Vay nên nợ , đỡ nên ơn
Nếu người già thiếu , nhận quên cũng đành
Trước là người được nhờ mình
Sau là phúc lộc để dành về sau
Xin đừng khe khắt , cơ cầu
Xin đừng bóp cổ , chặn hầu không nên
Dám xin thương kẻ khó hèn

Trích : Đạo mẫu Việt nam

Advertisements

About chú tễu

Văn hóa dân gian Việt nam
This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s