Văn Thờ

Hát Thờ là thể loại hát nghi lễ . Hát thờ thường được xuất hiện trước khi lên đồng, ngày tiệc , đầu rằm , mồng một , tất niên , thượng nguyên , ra hè , tán hạ , vào hè ( nhập hạ ) …. Mở đầu là Hát văn công đồng . Đây là điệu hát mở đầu cho bất cứ buổi lễ nào . Trong cuộc lễ , nếu không có nghi thức hầu bóng vẫn có thể Hát văn Công Đồng .

Về nội dung đây là điệu hát nhằm thỉnh các vị Thánh Tứ phủ tới chứng giám cho cuộc lễ , Tiếp đó là hát văn Mẫu , Vua cha Bát Hải , Thập Nhị Hoàng Tử , Trần Triều ………………Ngoài ra trong cuộc lễ tiệc , nếu tiệc vị Thánh nào thì Hát văn vị thánh đó

Kết thúc Các cuộc hát thờ , có thể hát một đoạn văn tạ , còn gọi là hát chầu thủ đền ( Tỏ lòng thành kính tới vị Thánh chủ Đền )

Việt Nam thuở nền an vương thất
Chuyển pháp luân Phật nhật tăng huy
Kim niên, kim nguyệt, nhật thì.
Đệ tử tâu quy Phật thánh mười phương
Nức khói hương chiên đàn giải thoát
Thoảng mùi hoa ưu bát thơm bay
Nam mô Phật ngự phương Tây
Sen vàng choi chói hiệu nay Di Đà
Ngự trước tòa lưu ly bảo điện
Phật Thích Ca ứng hiện tự nhiên
Tiêu thiều nhã nhạc dưới trên
Cửu Long phún thủy quần tiên ca đàn
Đức toà thị ngại vàng rờ rỡ
Phóng hào quang rực rỡ vân yên
Quan Âm ngự trước án tiền
Tả hữu bồ tát tăng thiền, già na
Đức Hộ Pháp Vi Đà thiên tướng
Vận thần thông vô lượng vô biên.
Trích : Văn Công Đồng
Bản đầy đủ : Tại Đây 
Advertisements

About chú tễu

Văn hóa dân gian Việt nam
This entry was posted in Uncategorized and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s