Chầu Thác Bờ

  • Bản văn này nói về Chầu thủ đền , thủ điện Chầu Đệ Tam trong hệ thống Tứ phủ được dùng hát hầu giá Chầu Đệ Tam thủ đền khi lên đồng . Ngoài ra còn để hát thờ vào những ngày lễ của tín ngưỡng Tứ phủ như tán hạ , nhập hạ ….

Xuân qua ba tiết tháng hè
Thu rồi đông tới mây che thanh nhàn
Mừng giầu mừng thịnh mừng sang

Phủ lại mừng quý quan sang mừng giầu

Làm tôi Chầu độ được sống lâu

Phơ phơ tóc bạc trên đầu bằng bông

Trừng rồng lại nở ra rồng

Hạt thông lại nở

Advertisements

About chú tễu

Văn hóa dân gian Việt nam
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s